Početak
O bolnici
Vodič za pacijente
Odjeli i službe
Liste čekanja
Linkovi
Lokacija bolnice
Kontakt
 
 

Odjeli i službe  
Bolnička ljekarna
Centar za hitnu medicinu - OHBP
Centralna dnevna bolnica s kemoterapijom
Centralni operacijski blok i centralna sterilizacija
Medicinsko-biokemijski laboratorij
Odjel anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine sa JIL-om
Odjel ekonomskih i pravnih poslova
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije
Odjel ginekologije i opstetricije
Odjel neurologije
Odjel patologije i citologije
Odjel pedijatrije
Odjel psihijatrije
Odjel radiologije
Odjel tehničko-uslužnih i informatičkih poslova
Odjel transfuzijske medicine
Služba internističkih djelatnosti
Služba kirurških djelatnosti
 
Dobrodošli
NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME NA POSLOVIMA DOKTORA MEDICINE - KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu – AUTOMATSKI BOJAČ ZA BOJANJE CITOLOŠKIH PREPARATA
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu – PULSNI OKSIMETAR
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu – RADOVI SANACIJE VANJSKE KANALIZACIJE
Više >>
keine photo
OBAVIJEST ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME NA POSLOVIMA VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA ZA PRAVNE POSLOVE
Više >>
keine photo
IZMJENA DOKUMENTACIJE U BAGATELNOM POSTUPKU USLUGA ČIŠĆENJA, PRANJA I DEZINFEKCIJE VENTILACIJSIH I KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME NA POSLOVIMA REFERENTA ZA PLAN, ANALIZU I MEDICINSKU STATISTIKU
Više >>
keine photo
OBAVIJEST ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME NA POSLOVIMA SKLADIŠTARA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME NA POSLOVIMA PRIMALJE
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA PRVOSTUPNICU SESTRINSTVA
Više >>
keine photo
IZMJENA DOKUMENTACIJE U BAGATELNOM POSTUPKU NABAVE CITOCENTRIFUGA
Više >>
keine photo
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU – USLUGA ČIŠĆENJA, PRANJA I DEZINFEKCIJE VENTILACIJSKIH I KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA TE DOBAVA I ZAMJENA FILTER VREĆA KLIMA KOMORA
Više >>
keine photo
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU ROBA – HOLTER TLAKA
Više >>
keine photo
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU – STOL ZA GINEKOLOŠKI PREGLED - MEHANIČKI
Više >>
keine photo
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU ROBA – KLIMA UREĐAJA
Više >>
keine photo
 
 
 
Logo