Početak
O bolnici
Vodič za pacijente
Odjeli i službe
Liste čekanja
Linkovi
Lokacija bolnice
Kontakt
 
 

Odjeli i službe  
Bolnička ljekarna
Centar za hitnu medicinu - OHBP
Centralna dnevna bolnica s kemoterapijom
Centralni operacijski blok i centralna sterilizacija
Medicinsko-biokemijski laboratorij
Odjel anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine sa JIL-om
Odjel ekonomskih i pravnih poslova
Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije
Odjel ginekologije i opstetricije
Odjel neurologije
Odjel patologije i citologije
Odjel pedijatrije
Odjel psihijatrije
Odjel radiologije
Odjel tehničko-uslužnih i informatičkih poslova
Odjel transfuzijske medicine
Služba internističkih djelatnosti
Služba kirurških djelatnosti
 
Dobrodošli
 

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

I.G.Kovačića 1e
40000 Čakovec
Telefon:  040/375-444,040/375-360
Telefax:  040/313-325
E-mail: bolnica@ck.htnet.hr
Hladni prijem pacijenata
Telefon:040/375-242

NARUČIVANJE I PRENARUČIVANJE PACIJENATA PO POLIKLINIKAMA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

INTERNA POLIKLINIKA šalter

040/375-417
  
Ambulante: 

opća internistička,kardiološka,nefrološka,
endokrinološka,hematološka, onkološka,

ergometrija,EKG,UZV,Holter EKG      
040/375-232
  
Gastroenterološka ambulanta
gastroskopija
kolonoskopija  
040/375-231
  
Pulmološka ambulanta
bronhoskopija
spirometrija  
040/375-268
  
Dijabetološka ambulanta    040/375-263

 
Dermatovenerološka ambulanta  040/375-269
  
Infektološka ambulanta040/375-295
  
KIRURŠKA POLIKLINIKA   šalter 040/375-258
  
Ambulante: 
  

opća kirurška, vaskularna,abdominalna,traumatološka,

urološka ambulanta,
cistoskopija,UZV

 


040/375-259

 


Ortopedska ambulanta      040/375-331
  
ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA šalter 040/375-381
  
OČNA POLIKLINIKA šalter   040/375-228
  
ORL POLIKLINIKA šalter      040/375-218
  
oralni kirurg 040/375-306
  
logoped  040/375-290
  
GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA šalter040/375-247
  

opća ginekološka amb.,neonatološka amb.

UZV,UZV mozga  

 

040/375-241
  
trudnička ambulanta   040/375-246
  
PEDIJATRIJSKA POLIKLINIKA 040/375-208
  
Ambulante:  

opća pedijatrijska,imunoalergološka,
gastroenterološka,kardiološka
pulmološka,nefrološka, neurološka,endokrinološka,
UZV srca,EEG,EKG, Holter EKG.Holter tlaka,
spirometrija i endoskopijaNEUROLOŠKA POLIKLINIKA šalter


040/375-330
Ambulante: 

opća neurološka,EEG,EMNG,UZV

RADIOLOGIJA  

 
RTG šalter  040/375-300
UZV  šalter,mamografija040/375-301

 

TRANSFUZIJA šalter    

040/375-410
  
MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ šalter  040/375-356
  
PATOLOGIJA I CITOLOGIJA šalter  040/375-304
  
FIZIKALNA MEDICINA šalter 040/375-267
  
DNEVNA BOLNICA I KEMOTERAPIJA040/375-289
  
HITNI BOLNIČKI PRIJEM šalter040/375-345
  
PSIHIJATRIJA POLIKLINIKA šalter  040/375-328
  

 

 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OBJEKATA, OSOBA I IMOVINE
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME NA ODJELU ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU DO POVRATKA ODSUTNE DJELATNICE
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME NA POSLOVIMA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME U SLUŽBI INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI DO POVRATKA ODSUTNE RADNICE S BOLOVANJA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIRU PRIPRAVNIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU SVJEŽEG PILEĆEG MESA
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU SPECIJALISTE NEUROLOGIJE
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz medicinske grane Pedijatrije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz medicinske grane Dječje kirurgije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz medicinske grane Abdominalne kirurgije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz medicinske grane Pulmologije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz medicinske grane Nefrologije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz internističke onkologije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz vaskularne kirurgije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU infektologije iz kliničke radiologije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU infektologije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz ginekologije i opstetricije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz psihijatrije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz ortopedije i traumatologije
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU iz otorinolaringologije
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIRU PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIRU MAGISTRE NUTRICIONIZMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIRU PRVOSTUPNIKA JAVNE UPRAVE ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MAGISTRA FARMACIJE
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA PRIMALJE NA ODJELU ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČARA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTA NEUROLOGIJE/ODNOSNO DOKTORA MEDICINE (SEKUNDARCA) UKOLIKO SE NE JAVI SPECIJALIST NEUROLOGIJE
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA PRVOSTUPNIKA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČARA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O IZBORU FIZIOTERAPEUTA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O IZBORU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O IZBORU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu ponude za nabavu
JEDNOKRATNI OPERACIJSKI SETOVI, PREKRIVKE I MANTILI
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIR MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIRU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIRU PRVOSTUPNIKA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O ODABIRU PRVOSTUPNIKA MEDICINSKE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA FIZIOTERAPEUTSKOG TEHNIČARA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKOG INŽENJERA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČARA ZA 5 KANDIDATA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MAGISTRA SOCIJALNE POLITIKE 2 KANDIDATA -STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA FIZIOTERAPEUTSKOG TEHNIČARA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU-TEHNIČARA
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu
REKONSTRUKCIJA DIZALA PAVILJON 1
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu
PRUŽANJE USLUGA U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu
PRUŽANJE USLUGA U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI
Više >>
keine photo
PONIŠTENJE NATJEČAJA
Više >>
keine photo
NATJEČAJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O IZBORU MEDICINSKE SESTRE
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu
BOLNIČKIH KREVETA SA MADRACEM
(za Dnevnu bolnicu i Interventnu kardiologiju)
Više >>
keine photo
Poziv za dostavu Ponude za nabavu
TELEMETRIJA ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU
Više >>
keine photo
ODLUKA O IZBORU MEDICINSKE SESTRE
Više >>
keine photo
OBAVIJEST O IZBORU PRIMALJE
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU U SLUŽBI KIRURŠKIH DJELATNOSTI
Više >>
keine photo
NATJEČAJ - DEMONTAŽA OPERACIONIH SALA
Više >>
keine photo
OPREMA ZA DNEVNU BOLNICU
Više >>
keine photo
NATJEČAJ ZA REKONSTRUKCIJU DNEVNE BOLNICE
Više >>
keine photo
TEČAJEVI ZA TRUDNICE

PRIJAVE I INFORMACIJE TEL: 375 234 OD 12 DO 15 SATI

Tečajevi se organiziraju putem rada u malim grupama sa preporukom sudjelovanja partnera kroz diskusiju, prezentaciju i demonstraciju. Jedan tečaj uključuje pet predavanja po dva sata.

Tečajevi su besplatni a provode se u Županijskoj bolnici Čakovec
svaki prvi tjedan u mjesecu od pon. do pet. od 17.00 do 18.30 sati.

Predavanja provodi multidisciplinarni tim iz Županijske bolnice Čakovec i patronažne sestre  Doma zdravlja Čakovec

PROGRAM TEČAJA

 

Više >>
keine photo
 
Logo