• 16 SIJ. 18
    • 0

    EU projekti za energetsku obnovu

     

    Dana 15.01.2018. godine, ŽB Čakovec je putem aplikacije E-fondovi prijavila projekt pod nazivom „Energetska obnova zgrade Županijske bolnice Čakovec na adresi I.G.Kovačića 1E, Čakovec” čija je ukupna vrijednost 28.334.104,35 kn. Ukoliko prijavljeni projekt uspješno prođe sve faze u procesu odobravanja projektne prijave, ŽB Čakovec će krenuti u provedbu projekta kojim će se poboljšati energetska svojstva paviljona 1, opskrbno servisnog centra, spojnog hodnika te kotlovnice ŽB Čakovec. Navedenim projektom će se optimizirati sustav potrošnje energenata te će se postići znatne financijske uštede. Projekt je u cijelosti pripremila i prijavila ŽB Čakovec.

    Leave a reply →

Photostream