• 02 SRP. 18
  • 0

  Anketa o zadovoljstvu pacijenata

   

  Poštovani,
  U želji da Vam osiguramo što bolju kvalitetu liječenja i njege, pripremili smo ovu anketu. Na taj način želimo dobiti povratnu informaciju o zadovoljstvu/ nezadovoljstvu kvalitetom naših usluga i ponašanju osoblja.
  Ispunjavanje ove ankete anonimno je i dobrovoljno.
  Ako želite pridonijeti kvaliteti liječenja i pružanju njege, molimo Vas da svoja opažanja i iskustva tijekom boravka u ŽB Čakovec izrazite odgovorima na pitanje u anketi. Ukoliko ste se liječili na više odjela i/ ili poliklinika, molimo Vas da za svaki odjel/polikliniku ispunite posebnu anketu.

  Anketa

  Leave a reply →

Photostream