• 26 OŽU. 21
  • 0

  Obavijest – DOKTOR MEDICINE

  Obavijest

  ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

  Broj: 01-01-874/2-2021.
  Čakovec, 26.03.2021.

  Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (M/Ž), objavljenog  na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec , Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću

                                                    OBAVIJEST

  1.    Za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme na poslovima Doktora medicine  u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu izabrana je

  •    Kristina Bukal

  2.    Sa izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme s probnim radom od  6 mjeseci.

                                                                                              
                                                                                  Ravnatelj
                                                               doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof. v.š.,
                                                                          dr.med.spec.opće kirurgije                    

  Leave a reply →

Photostream