Za pregled/zahvat u Županijskoj bolnici Čakovec pacijenti se mogu naručiti osobno, telefonom, telefax ili e-mailom,

Kontakti za centralno naručivanje:

Telefax:
040/313-325

Za ambulante poliklinike internističkih djelatnosti pacijenti se mogu telefonski naručiti od 13-15 h na broj 040/375-417.

Poliklinika internističkih djelatnosti:

 • E-mailpoliklinika.interna@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-417
  • 099/399-6737
  • Narudžbe za pregled kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, opći internistički pregled UZV srca, ergometriju, KMAT
 • Dermatologija: 
 • Dijabetologija:
  • E-mail:int.pol.dijabetologija@bolnica-cakovec.hr
  • Telefon: 040/375-263
  • Telefonske narudžbe od 13:00 – 15:00 sati
 • Gastroenterologija:
 • Pulmologija:
 • Narudžbe za holter EKG zaprimaju se na broj 040/375-232

Poliklinika kirurških djelatnosti:

 • E-mail:
  • poliklinika.kirurgija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-258
  • 099/306-8743
 • Ortopedija
  • kir.pol.ortopedija@bolnica-cakovec.hr
  • Telefon: 040/375-331
 • Urologija
  • kir.pol.urologija@bolnica-cakovec.hr
  • Telefon: 040/375-259

Polklinika anestezije:

 • E-mail:
  • poliklinika.anestezija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-381
 • Anesteziološka ambulanta
 • Ambulanta za bol

Poliklinika pedijatrije:

 • E-mail:
  • poliklinika.pedijatrija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-208
  • 099/399-6741

Poliklinika za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju:

 • E-mail:
  • poliklinika.ginekologija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-247
  • 099/399-6738

Poliklinika neurologije:

 • E-mail:
  • poliklinika.neurologija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-330
  • 099/446-9812

Poliklinika psihijatrije:

 • E-mail:
  • poliklinika.psihijatrija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-328
  • 099/446-9854

Poliklinika infektologije:

 • E-mail:
  • poliklinika.infektologija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-295
  • 099/306-8741

Poliklinika ORL:

 • E-mail:
  • poliklinika.orl@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-218
  • 099/399-6740

Poliklinika oftalmologije:

 • E-mail:
  • poliklinika.oftalmologija@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • 040/375-228
  • 099/399-6739

Poliklinika RTG i UZV:

 • E-mail:
  • poliklinika.rtg.uzv@bolnica-cakovec.hr
 • Telefon:
  • RTG
   • 040/375-300
   • 099/399-6775
  • UZV
   •  040/375-301
   • 099/399-6776

Poštovani,
Zbog kvara na opremi za izvođenje pretrage-irigografija, trenutno nismo u mogućnosti izvršiti istu.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
Sa štovanjem.