Za pregled/zahvat u Županijskoj bolnici Čakovec pacijenti se mogu naručiti osobno, telefonom, telefax ili e-mailom,

Kontakti za centralno naručivanje:

Telefax:
040/313-325

Za ambulante poliklinike internističkih djelatnosti pacijenti se mogu telefonski naručiti od 13-15 h:

Poliklinika internističkih djelatnosti:

 

Za ambulante kirurških djelatnosti pacijenti se mogu telefonski naručiti od 13.30 -15 sati

Poliklinika kirurških djelatnosti:

Polklinika anestezije:

Poliklinika pedijatrije:

Poliklinika za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju:

Poliklinika neurologije:

Poliklinika psihijatrije:

Poliklinika infektologije:

Poliklinika ORL:

Poliklinika oftalmologije:

Poliklinika RTG i UZV:

Poštovani,
Zbog kvara na opremi za izvođenje pretrage-irigografija, trenutno nismo u mogućnosti izvršiti istu.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
Sa štovanjem.