Kontakti za centralno naručivanje:

Telefon: 040/ 375-242

Email: centralno.narucivanje@bolnica-cakovec.hr

Za ambulante poliklinike internističkih djelatnosti pacijenti se mogu telefonski naručiti od 13-15 h na broj 040/375-417.

Liste čekanja Županijske bolnice Čakovec:

  • Narudžbe za holter EKG zaprimaju se na broj 040/375-232

Za ambulante kirurških djelatnosti pacijenti se mogu telefonski naručiti od 13.30 -15 sati

Poliklinika kirurških djelatnosti:

Polklinika anestezije:

Poliklinika pedijatrije:

Poliklinika za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju:

Poliklinika neurologije:

Poliklinika psihijatrije:

Poliklinika infektologije:

Poliklinika ORL:

Poliklinika oftalmologije:

Poliklinika RTG i UZV:

Poštovani,
Zbog kvara na opremi za izvođenje pretrage-irigografija, trenutno nismo u mogućnosti izvršiti istu.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
Sa štovanjem.