Odgovorna osoba za EU fondove: Lea Krištofić Leček, mag.oec. Telefon: 099/446-9815 E-mail: eu-fondovi@bolnica-cakovec.hr