Rangiranje bolnica prema uspješnosti

Poveznica na cjelovito izvješće:

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2018%20Natje%C4%8Daji/DLI5.%20Izvjesce_rangiranje%20bolnica%20prema%20uspjesnosti.pdf