Voditelj Odjela pravnih poslova:
Lana Križarić, dipl.iur., struč.spec.oec.

  • Voditelj odsjeka pravnih i općih poslova:
    • Lana Križarić, dipl.iur., struč.spec.oec.
    • E-mail: pravna@bolnica-cakovec.hr
  • Voditelj odsjeka za upravljanje ljudskim potencijalima:
    • Karmela Mikec, upr.pravnik
    • E-mail: kadrovska@bolnica-cakovec.hr