Voditelj odjela:
Lidija Čović, mag.pharm.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: od 08:00 do 16:00 sati

Telefon:
040/375-352
099/393-2049

E-mail:
ljekarna@bolnica-cakovec.hr