Voditelj odjela:
Gordana Balent, dr.med., spec.fizikalne medicine

Glavni prvostupnik fizioterapije:
Dragica Rušnjak, dipl.physioth.

Telefon:
040/375-267
099/399-6780

E-mail:
fizikalna@bolnica-cakovec.hr

Radno vrijeme
Liječničke ambulante:
Pon 11-19
Uto-pet 7-15
Neurorazvojna fizioterapija
Pon 11-19
Uto-pet 7-15
Fizikalna terapija
Pon–pet 7-20
Naručivanje za liječnika i terapiju telefonski:
Pon-pet 13-14 sati