Voditelj odjela:
Gordana Balent, dr.med., spec.fizikalne medicine

Glavni prvostupnik fizioterapije:
Dragica Rušnjak, dipl.physioth.

Telefon:
040/375-267
099/399-6780
Neurorazvojni terapeut: 099/468-9702

E-mail:
fizikalna@bolnica-cakovec.hr

RADNO VRIJEME ODJELA:
Fizijatrijske ambulante:
Ponedjeljkom 11-19h
Utorak-Petak 07-15h

Reumatološka ambulanta:
Utorkom i Četvrtkom 07-13h

Neurorazvojna re/habilitacija:
Ponedjeljkom 11-19h
Utorak – Petak 07-15h

Fizikalna terapija:
Ponedjeljak – Petak 07-20h

Naručivanje za liječnički pregled i fizikalne terapije pozivom na broj 040/375-267:
Ponedjeljak – Petak 13-14h