Djelatnici odjela:
Živko Mišević, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. alkoholizma i drugih ovisnosti
Igor Prošev, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. socijalne medicine
Suzi Majer, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. biologijske psihijatrije
Aleksandra Turković, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
Duje Barišić, dr. med., spec. psihijatrije
Jelena Čorić, dr. med., specijalizantica
Melani Smilović, dr. med, specijalizantica
Andrej Prošev, dr. med., specijalizant
Maja Mišević, dr. med., specijalizantica
Mario Nemec, bacc. med. techn.
Blaženka Režek Novak, bacc. med. techn.
Vilma Zadravec, bacc. occup. therapy.
Slavica Jagarinec, med. sestra
Anica Branilović, med. sestra
Dijana Lisjak, med. sestra
Irena Fodor, med. sestra
Nikola Zanjko, med. tehn.
Matija Halabarec, med. tehn.
Valentina Ribić, med. sestra
Ivan Latin, bacc. med. tehn.
Robert Hunjadi, med. tehn.
Nina Plaftak, med. sestra
Tomislav Halabarec, bolničar
Ivan Frlin, bolničar