v.d. Voditelj odjela:
Mahmoud Al-Mufleh, dr.med., spec. infektologije

Glavna sestra:
Barbara Kolac, bacc.med.techn.

Odjelni liječnik specijalista:
prim.mr.sc.Tomislav Maretić, dr.med., spec.infektolog

Liječnici na specijalizaciji iz infektologije:
Jelena Ljubić, dr.med.
Matija Krištović, dr.med.

Kontakt telefoni:
040/375-294 ( Odjel za infektologiju)
040/375-295 (Opća infektološka ambulanta)

E-mail:
infektologija@bolnica-cakovec.hr

Ustroj
Odjel za infektologiju djeluje samostalno u okvirima Službe internističkih djelatnosti, a sastoji se od bolničkog i ambulantno – polikliničkog dijela.
Odjel se nalazi na 5.katu ,a ambulante na 1. katu nove bolnice.
Infektološki bolesnici se zbrinjavaju i putem Dnevne bolnice koja je zajednička sa svim ostalim djelatnostima, a nalazi se u prizemlju bolnice.
Bolesnici se na Odjel za infektologiju zaprimaju isključivo preko Objedinjenog hitnog bolničkog prijema(OHBP) koji se nalazi također u prizemlju bolnice, a nakon što su prošli pregled infektologa.
Na ODJELU ZA INFEKTOLOGIJU zbrinjavaju se bolesnici sa sepsama, gastrointestinalnim infekcijama, virusnim hepatitisima, infekcijama respiratornog trakta, urogenitalnim infekcijama, infekcijama CNS-a te vrućicama nepoznatog uzroka. Zbog specifičnosti struke, odjel je zatvorenog tipa, te se preporučaju posjete samo u malim grupama i ne preporuča se u posjete bolesnicima dovoditi djecu!

• Posjete bolesnicima su svakog dana od 15 do 16h, neovisno o vikendu i prazniku.
• Informacije o bolesnicima mogu se dobiti svakog radnog dana od 14,30h do 15,30h, osobno ili na tel. 040/375 294.

U ambulantno-polikliničkom dijelu na 1.katu nove bolnice, nalazi se:

1. OPĆA INFEKTOLOŠKA AMBULANTA koja radi PON i UT, te ČET i PET od 11 h do 14,30 h
2. AMBULANTA ZA HEPATITISE koja radi SRIJEDOM od 12 h do 14 h
• Naručivanje na prvi pregled nije nužno,ali se preporuča.
• Naručivanje na kontrolne preglede je nužno i može se obaviti telefonski