Voditelj odjela:
Mihajlo Kovačić, dr.med., spec. interne medicine, subspec. kardiologije

v. d. Glavni tehničar Odjela:
Benjamin Koren, bacc.med.techn.