Voditelj Odjela:
Luka Kužat, dr.med., spec. interne medicine

v. d. Glavna sestra Odjela:
Vesna Delonga, bacc.med.techn.