DJELATNICI ODJELA

LIJEČNICI:
1. Zvonimir Magaš, dr.med., spec.kirurgije, subspec.abdominalne kirurgije
2. mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med., spec.opće kirurgije i hitne medicine, subspec.abdominalne kirurgije
3. Dražen Krištofić, dr.med., spec. kirurgije, subspec.abdominalne kirurgije
4. Ostojić Vladimir, dr.med, spec.abdominalne kirurgije
5. Posavec Ina, dr.med., spec. abdominalne kirurgije
6. Pal Sven, dr.med., spec. dječje kirurgije
7. Biošić Vedrana, specijalizant abdominalne kirurgije
8. Trstenjak Ana, specijalizant dječje kirurgije
9. Mikec Branimir, specijalizant abdominalne kirurgije

MEDICINSKE SESTRE:
1. Nestić Julija, mag.med.techn.
2. Škrobar Anita, med.sestra
3. Radek Mateja, bacc.med.techn.
4. Kovačić Trupković Alenka, med.sestra
5. Kranjec Jelena, bacc.med.techn.
6. Zvošec Željka, med.sestra
7. Vugrinec Andreja, bacc.med.techn
8. Jančec Marko Mario, med.tehničar
9. Horvat Marijana, med.sestra
10. Horvat Mia, med.sestra
11. Vuletić Čičko Jelena, med.sestra
12. Mikec Marta, med.sestra