UPUTE ZA PACIJENTE KOJE SE PRIMA NA ODJEL ZBOG PLANIRANOG OPERACIJSKOG ZAHVATA
PRIJEM NA BOLNIČKO LIJEČENJE
Nakon učinjenog ortopedskog pregleda, ukoliko je postavljena indikacija za operacijskim liječenjem, dobit ćete upute za preoperacijsku obradu i termin kada se trebate javiti na bolničko liječenje.
Prijem na odjel obavlja se na šalteru za Centralni prijem Županijske bolnice Čakovec od 06,30 sati sa važećom uputnicom za bolničko liječenje, a nedjeljom se prijem vrši preko Objedinjenog hitnog bolničkog odjela-OHBP. Nakon toga javljate se na Odjel medicinskoj sestri koja će Vam uzeti sestrinsku anamnezu, preuzeti medicinsku dokumentaciju i smjestiti Vas u bolesničku sobu, bit ćete pogledani od odjelnog liječnika te ćete morati potpisati suglasnost za boravak na Odjelu i informirani pristanak za izvođenje operacijskog zahvata.
Kod dolaska na bolničko liječenje potrebno je ponijeti:
1. SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU ( kirurški nalaz, anesteziološki nalaz, te eventualno ostalu dokumentaciju ukoliko ju posjedujete, potvrda o cijepljenosti, nalaz PCR testa, CD sa rendgenom ako je iz druge ustanove).
• Ukoliko uzimate kakve lijekove ( za liječenje šećerne bolesti, povišeni krvni tlak i sl.) ponesite sa sobom popis tih lijekova i način na koji ih uzimate, također i štake ako imate.
• Ukoliko ste alergični na pojedinu vrstu lijekova ili hranu ili imate propisanu određenu dijetu molimo da nam to obavezno napomenete odmah kod prijema
• Ime,adresu i telefonski broj osobe koju se može kontaktirati vezano uz eventualne promjene u Vašem zdravstvenom stanju i liječenju
2. OSOBNE STVARI
• Pribor za osobnu higijenu (ručnik, papuče, donje rublje,pidžama, čaša…)
• Od hrane i pića, ponijeti običnu vodu
• Djeca mogu sa sobom ponijeti omiljenu igračku, bočicu
Novac, nakit i ostale vrijedne stvari predajte Vašoj pratnji jer se na Odjelu ne mogu adekvatno zbrinuti te osoblje Odjela ne može preuzeti odgovornost u slučaju njihovog nestanka.
Ukoliko se na Odjel prima dijete, roditelji mogu ostati uz dijete do 21h ili mogu,na vlastiti zahtjev, također biti zaprimljeni na Odjel i biti s djetetom cijelo vrijeme boravka,bez naknade.
PREOPERACIJSKA PRIPREMA PACIJENATA
Dan prije operacije, molimo postupiti prema uputi anesteziologa (uzeti terapiju, eventualno doći na Odjel na terapiju Fraxiparinom). Nakon ponoći ostati natašte, znači NE konzumirati niti hranu, ni tekućinu,slatkiše,kavu,čaj…
Prije same operacije obavezno je brijanje operativnog polja i tuširanje. Molimo da ne pokušavate kod kuće obrijati operacijsko polje, kako ne bi napravili ranice na koži, jer u tom slučaju nakon operacije postoji povišen rizik od nastanka infekcije rane.
POSJETE
Posjete na Odjelu dozvoljene su radnim danom od 15 do 16 sati, uz predočenje Covid potvrde a nedjeljom i blagdanom od 14 do 16 sati. (osim u izvanrednim situacijama po nalogu Ministarstva).
OTPUST
Otpust pacijenata je najčešće planiran te se pacijenti otpuštaju nakon jutarnje vizite. Prilikom otpusta primit ćete otpusnicu s preporukama za daljnje liječenje te ćemo Vam napomenuti kad možete podići otpusno pismo. Otpusno pismo podižete na šalteru za Centralni prijem koji radi radim danom do 14:30 sati. Na šalteru se podmiruju obaveze eventualnog plaćanja participacije ili cjelokupnog iznosa liječenja. Ukoliko imate aktivno dopunsko osiguranje, otpusno pismo primiti će te na odjelu. Također dobivate za otpust preporuke za vježbanje te upute za Varaždinske toplice i termin odlaska u njih.
O transportu kući sanitetskim vozilom odlučuje odjelni liječnik.