v.d. voditelja Odjela: 
Zlatko Šlezak, dr.med.,spec.oftalmologije, subspec. stražnjeg segmenta oka

Glavna sestra: 
Darinka Žvorc-Novak, bacc.med.techn.

Telefon:
040/375-225
099/399-6778

E-mail:
oftalmologija@bolnica-cakovec.hr