Voditelj poliklinike:
Tanja Potočnik-Hunjadi, dr.med., spec.infektologije

Glavna sestra:
Barbara Kolac, bacc.med.techn.

Telefon:
040/375-295
099/306-8741

E-mail:
poliklinika.infektologija@bolnica-cakovec.hr