• 21 STU. 16

    Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

    Poštovani pacijenti,prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) imate pravo na pristup medicinskoj dokumentacijiČlanak 23.Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom

    Opširnije →