Natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec

Categories: NatječajiPublished On: 04/07/201612,4 min read

Natječaj

 

Broj: 01-1657/2-16. (2599)
Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr. med., spec. internist, subspec. pulmologije, raspisuje 

 

                                                                                                                               NATJEČAJ
za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3 mjeseca) na poslovima:
1. prvostupnik sestrinstva – 3 izvršitelja
2. medicinsko-laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj
3. prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
4. električar (KV, SSS) – 1 izvršitelj
5. radnik u praonici (PKV) – 1 izvršitelj
6. spremačica (PKV) – 2 izvršitelja.
Uvjeti:
– završena odgovarajuća škola/studij
– položeni stručni ispit za prednje zvanje (pod 1., 2. i 3.)
– odobrenje za samostalni rad (pod 1., 2. i 3.).
Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u presliku:
– zamolbu
– životopis
– domovnicu
– svjedodžbu
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu
– odobrenje za samostalni rad
– dokaz o radnom iskustvu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku »Natječaj za zapošljavanje«.
Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama 01.07.2016.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

 

                                                                              Županijska bolnica Čakovec

bolnica-logo