Odluka o odabiru kandidata za spec. oftalmologija i optometrija

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 04/04/20174,8 min read

Odabir

 

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-1627/4-3/16.
Čakovec, 03.04.2017.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 154/2008) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić, dr. med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatolog, donosi

O D L U K U

o izboru kandidata za specijalizaciju
1.    Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – kandidata za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije odabrana je:
Anita Husić dr. med.
2.    Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

                                                               RAVNATELJ
Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije,
ortopedije i traumatologije,
subspec. traumatologije

bolnica-logo