Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆA

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 06/06/20177,8 min read

 

Čakovec, 06.06.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto REFERENTA ZA OBRAČUN PLAĆA za kandidate po natječaju br. 01-1432/2-2017. održat će se u Biblioteci Županijske bolnice Čakovec dana 09. lipnja 2017. godine za slijedeće kandidate:
u 8:30 sati :
1. Babić Mesarić Marija
2. Borković Sanja
3. Brozd Danijela
4. Drožđek Romana
5. Fundak Josipa
6. Fodor Marko
7. Grubić Ksenija
8. Horvat Blaženka
9. Hren Dora
10. Igrec Marijana

u 9:00 sati:
11. Janković Paula
12. Jurinec Lidija
13. Konšak-Koštarić Monika
14. Kos Dubravko
15. Krznar Anita
16. Kukolić Darinka
17. Kutnjak Alexandra
18. Kutnjak Jasmina
19. Kuzma Martina
20. Lazar Mirjana

u 9:30 sati:
21. Lehkec Mateja
22. Mavrin Simona
23. Mihalic Ilija
24. Mikulan Josip
25. Mošmondor Ivana
26. Mučić Lana
27. Murković Jasmina
28. Mužek-Možanić Sanja
29. Novko Jasmina
30. Petrac Zvezdana

u 10:00 sati:
31. Pintarić Karolina
32. Polanec Lara
33. Sermek Aleksandra
34. Sklepić Kristina
35. Srša Natalija
36. Stojko Martina
37. Šarić Marko
38. Šimunić Štefanija
39. Tarandek Marina
40. Tomšić Maja

u 10:30 sati:
41. Topolnjak Ivana
42. Valpatić Igor
43. Vidović Anita
44. Vrzan Darinka
45. Želježnjak Bojana

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo