Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto spremačice

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 20/06/20177,7 min read

 

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 20.06.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto SPREMAČICE po natječaju br. 01-1436/2-17 održat će u Biblioteci Županijske bolnice Čakovec dana 23.06.2017. godine za slijedeće kandidate:

S početkom u 09,00 sati:

1. Abramović Gordana
2. Bajkovec Helena
3. Bašek Ivana
4. Bedeničić Suzana
5. Buhanec Snježana
6. Cirkvenčić Nikolina
7. Cofek Snježana
8. Čurin Slavica
9. Debelec Vlatka
10. Dokleja Ksenija
11. Dokleja Marina
12. Hajdarović Vesna
13. Hižman Manuela
14. Jančec Danijela
15. Janjetović – Tot Branislavka

S početkom u 10,00 sati:

1. Ključarić Terezija
2. Kocijan Nada
3. Kovač Slavica
4. Kovačić Tatjana
5. Kozjak Ljiljana
6. Krznar Karmela
7. Malek Kornelija
8. Maslać Danica
9. Novak Blaženka
10. Novak Martina
11. Peras Draga
12. Petrinović Draženka
13. Podvez Ivana
14. Sabolčec Andreja
15. Šafarić Smiljka

S početkom u 11,00 sati:

1. Šarkezi Romana
2. Šteković Tajana
3. Švenda Pavla
4. Tuksar Ivanka
5. Varga Draženka
6. Vidović Ivanka
7. Vidović Marija
8. Zadravec Slavica
9. Zadravec Suzana
10. Zakoić Katarina
11. Zemljić Sandra
12. Zlatarek Marina

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo