Odluka o izboru specijalizanta ginekologije i opstetricije

Categories: NatječajiPublished On: 23/01/20205,3 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-4510/1/19.
Čakovec, 23.01.2020.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, donosi

                                                         O D L U K U
                                             o izboru specijalizanta

1.    Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije – 1 izvršitelj odabrana je:
Tena Trstenjak, dr. med.
2.    Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

3.    Ova Odluka objavljuje se na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

                                                                           Ravnatelj
                                                    doc.dr.sc. Tomislav Novinščak,prof.v.š.,
                                                              dr.med., spec. opće kirurgije

bolnica-logo