Opći medicinski materijal – papir za medicinske aparate

Categories: Pozivi za dostavu ponudaPublished On: 15/06/20211,5 min read

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Opći medicinski materijal – papir za medicinske aparate”

01-2591-10-2021 Poziv za dostavu ponude

01-2591-1-2021 Dokumentacija o nabavi

Troškovnik – Grupa 1

Troškovnik – Grupa 2

 

bolnica-logo

Povezane objave