Adresar

Svi | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 11 budgies in this directory beginning with the letter P.
P

Poliklinika anesteziologije
v.d. Voditelj odjela: Biserka Mustač-Hlebec, dr.med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspec. intenzivne medicine
Glavna sestra poliklinike: Vesna Hozmec-Blažić, mag.med.techn.
Telefon: 040/375-295
E-mail: poliklinika.anestezija@bolnica-cakovec.hr

Poliklinika infektologije
v.d. Voditelj poliklinike: Mahmoud Al-Mufleh, dr.med., spec. infektologije

Glavna sestra: Jasmina Ceilinger, bacc.med.techn.

Telefon: 040/375-295 | 099/306-8741

E-mail: poliklinika.infektologija@bolnica-cakovec.hr

Poliklinika internističkih djelatnosti
Voditeljica poliklinike: Doc.prim. dr.sc. Marina Gradišer, dr.med.,spec. interne medicine, subspec. endokrinologije i dijabetologije
Glavni tehničar poliklinike: Goran Toplek, mag.med.techn.
Telefon: 040/375-417 | 099/399-6737
E-mail: poliklinika.interna@bolnica-cakovec.hr
Za ambulante poliklinike internističkih djelatnosti pacijenti se mogu telefonski naručiti od 13-15 h na broj 040/375-417.

Poliklinika kirurških djelatnosti
v. d. Voditelj poliklinike: Mario Vinko, dr.med., spec. opće kirurgije, subspec. traumatologije
Glavna sestra poliklinike: Milena Lončarić, bacc.med.techn.
Za sve preglede može se naručiti na osnovu uputnice obiteljskog liječnika: A1, A2, C1 ili D1 putem e naručivanja liječnika obiteljske medicine telefonom 040 375 258 ili putem email adrese poliklinika.kirurgija@bolnica-cakovec.hr uz skeniranu uputnicu i med. dokumentaciju
PROKTOLOŠKA AMBULANTA:
tel: 040 375258
ORTOPEDSKA AMBULANTA:
tel: 040 375 331
email: kir.pol.ortopedija@bolnica-cakovec.hr
UROLOŠKA AMBULANTA:
tel: 040 375 259
email: kir.pol.urologija@bolnica-cakovec.hr

Poliklinika neurologije
v.d. Voditelj poliklinike: Boris Hlebec, dr.med., spec.neurologije

Glavna sestra: Tanja Krnjak, bacc.med.techn.

Telefon: 040/375-330 | 099/446-9812

E-mail: poliklinika.neurologija@bolnica-cakovec.hr

Poliklinika oftalmologije
Voditelj poliklinike: Vid Jakovljević, dr.med., spec. oftalmologije i optometrije
Glavna sestra: Darinka Žvorc-Novak, bacc.med.techn.
Telefon: 040/375-228 | 099/399-6739
E-mail: poliklinika.oftalmologija@bolnica-cakovec.hr

Poliklinika ORL
v.d. Voditelj odjela: Danko Blažeka, dr.med., spec. otorinolaringologije
Glavna sestra: Danijela Mađarić, bacc.med.techn.
Telefon: 040/375-218 | 099/399-6740
E-mail: poliklinika.orl@bolnica-cakovec.hr

Poliklinika pedijatrije
Voditelj poliklinike: Dejan Balažin, dr.med., spec.pedijatrije, subspec.pedijatrijske nefrologije
Glavna sestra: Dijana Farkaš, mag.med.techn.
Telefon: 040/375-208 | 099/399-6741
E-mail: poliklinika.pedijatrija@bolnica-cakovec.hr
Telefonske narudžbe moguće su u periodu od 12:30-14:30h.

Poliklinika za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju
Voditelj poliklinike: Marko Škoda, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije
Glavna sestra: Nevenka Horvat, dipl.med.techn.
Telefon: 040/375-247 | 099/399-6738
E-mail: poliklinika.ginekologija@bolnica-cakovec.hr

Pomoćnici ravnatelja
Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo: Dijana Farkaš, mag.med.techn.
E-mail: glsestra.bolnice@bolnica-cakovec.hr

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu: Sven Pal, dr.med.spec.dječje kirurgije
E-mail: pomocnik.kvaliteta@bolnica-cakovec.hr

Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove: Lana Križarić, dipl.iur.struč.spec.oec
E-mail: pravna@bolnica-cakovec.hr

Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje: Sandra Novak, mag.oec.
E-mail: voditelj.ekonomija@bolnica-cakovec.hr

Psihijatrija (Poliklinika)
Voditelj poliklinike: Živko Mišević, dr.med., spec.psihijatrije, subspec.alkoholizma i drugih ovisnosti
Glavni tehničar: Mario Nemec, bacc.med.techn.
Telefon: 040/375-328 | 099/446-9854
E-mail: poliklinika.psihijatrija@bolnica-cakovec.hr