Bolnička ljekarna

Voditeljica odjela:
Sanja Stepan, mag.pharm., spec. kliničke farmacije

E-mail:

voditelj.ljekarna@bolnica-cakovec.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: od 07:30 do 15:30 sati

Telefon:

040/375-352


099/393-2049

E-mail:

ljekarna@bolnica-cakovec.hr

U ljekarni je zaposleno 9 djelatnika: 2 farmaceuta, 6 farmaceutskih tehničara i 1 nezdravstveni radnik.
Bolnička ljekarna obavlja stručnu i redovitu opskrbu bolničke ustanove lijekovima, medicinskim potrošnim materijalom, dječjom hranom, RTG kontrastima, dijagnostičkim testovima i reagensima, potrošnim materijalom za hemodijalizu, te izrađuje magistralne i galenske pripravke za potrebe pojedinih bolničkih odjela.
Magistri farmacije aktivno sudjeluju u radu Povjerenstva za lijekove i Povjerenstva za javnu nabavu.
U bolničkoj ljekarni se provodi pripravnički staž farmaceutskih tehničara i dio staža farmaceuta.