Centralna dnevna bolnica s kemoterapijom

Voditelj Odjela:
Mislav Čonkaš, dr.med., spec.interne medicine, subspec.internističke onkologije

Glavna sestra:
Božena Kapitarić, dipl.med.techn.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 20:00 sati
Subotom , nedjeljom i blagdanom od 08:00 do 12:00 sati

Telefon:
040/375-289
099/253-0227

E-mail:
dnevna-bolnica@bolnica-cakovec.hr

U Dnevnoj bolnici zbrinjavaju se pacijenti kojima bolnički specijalisti ordiniraju infuzijsku terapiju ,antibiotsku terapiju i kemoterapiju ordiniranu po onkologu.

Dobro suradnju imamo sa Domom zdravlja,mobilnim palijativnim timom, patronažom, domovima za starije i nemoćne, ZZJZ, Zavodom za hitnu medicinu te humanitarnim udrugama što doprinosi boljoj zdravstvenoj njezi i kvaliteti života naših korisnika. Imamo dobru komunikaciju sa obiteljskim liječnicima za dobivanje uputnica koje su potrebne za zbrinjavanje pacijenata u dnevnoj bolnici.

KEMOTERAPIJA
Pacijenti koji dolaze na aplikaciju kemoterapije nalaze se u odvojenom dijelu sa posebnim ulazom i imamo na raspolaganju 2 bolesnička kreveta i 6 žutih fotelja sa mogućnošću prilagođavanja. Ovisno o protokolima kemoterapije pacijenti borave u dnevnoj bolnici od 7 i 30 do 20 sati.
Apliciramo i pripremamo kemoterapiju za sva sjela raka osim ginekoloških.