Djelomično poništenje natječaja – Nutricionist

Categories: NatječajiPublished On: 24/09/20194,5 min read

Obavijest

Broj:01-2349/1/2019
Čakovec, 20.09.2019.

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec objavljuje

DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA

broj: 01-2349/2019 objavljenog na web stranici Županijske bolnice Čakovec te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 17.07.2019., pod točkom 3. za:
– 1 kandidat za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju 12 mjeseci, za zvanje:
– Nutricionist
U svim ostalim dijelovima natječaj ostaje nepromijenjen.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo u slučaju potrebe raspisati novi natječaj

Ravnatelj
doc.dr.sc. Tomislav Novinščak,
prof.v.š., dr. med., spec. opće kirugije

bolnica-logo