NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

Naziv projekta:

Proširenje infrastrukture Županijske bolnice Čakovec za potrebe palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra, referentni broj: C2.1.R2.I1.01.502

Korisnik: Županijska bolnica Čakovec

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Ukupna vrijednost projekta: 202.160,77 eura

EU udio u financiranju projekta: 181.944,65 eura

Razdoblje provedbe projekta: Do 31. prosinca 2023. godine

Sažetak projekta: Projekt obuhvaća značajnu obnovu dviju zapuštenih zgrada, zbog čega se uvrštava u izgradnju novih energetski učinkovitih zgrada. Zgrada nekadašnjeg vlastelinstva grofa Feštetića u Čakovcu izgrađena je početkom druge polovice 19. stoljeća i predstavlja, zajedno s gospodarskom zgradom, jedini očuvani segment nekadašnjeg velikog marofa (majura). Zgrada se koristila aktivno kao bolnica do 2019. godine kada je posljednji odjel – Odjel psihijatrije preseljen u nove prostore. Bez sumnje prostor predstavlja izuzetno važan segment povijesne graditeljske baštine grada Čakovca i materijalni je dokaz gospodarske, tehničke pa i kulturne razine društvene zajednice u vrijeme njegovog nastanka, te je očuvanje kompleksa izuzetno značajno prije svega za lokalnu zajednicu. Županijska bolnica Čakovec ne raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima za djelatnost palijativne skrbi te odgovarajuće edukacijske prostore za daljnji razvoj zaposlenika i nastavnu djelatnost. Cilj projekta je pripremiti projektnu-tehničku dokumentaciju i osigurati odgovarajuće prostorne uvjete za značajnu obnovu zgrada s nadogradnjom za rastuću potrebu za palijativnom skrbi te nastavne djelatnosti i usavršavanja, pritom pridonoseći zelenoj tranziciji.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornim za njih“.

26.10.2020.
PROJEKT „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE“ USPJEŠNO PRIVEDEN KRAJU

Projekt kojim je riješen problem nedostatka prostora i opreme za pružanje kvalitetne usluge u Županijskoj bolnici Čakovec kroz rekonstrukciju i opremanje Kirurgije I i Paviljona III (stare interne), 25. listopada 2020. godine priveden je kraju.

Županijska bolnica Čakovec u partnerstvu s Međimurskom županijom kao osnivačem te Javnom ustanovom za razvoj Međimurske županije REDEA koja je pomagala u provedbi projekta koji je započeo 2017. godine, sredstvima EU uspjela je staviti u funkciju derutni Paviljon III s novim sadržajima: centralna dnevna bolnica s kemoterapijom, psihijatrijska dnevna bolnica, stacionarni odjel psihijatrije, fizikalna terapija.

Vrijednost projekta iznosila je ukupno 64.755.377,70 kuna uz EU sufinanciranje od ukupno 50.000.000,00 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv projekta:

Rekonstrukcija i opremanje Županijske bolnice Čakovec za potrebe dnevne bolnice i dnevne kirurgije

Korisnik:

Županijska bolnica Čakovec

Ukupna vrijednost projekta:

64.755.377,70 kuna

EU sufinanciranje projekta:

50.000.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

od 25. 11. 2015. do 25. 4. 2020.

Sažetak projekta

Cilj projekta je rekonstruirati i opremiti prostor Županijske bolnice Čakovec kako bi se poboljšala učinkovitost i pristup dnevnoj bolnici te dnevnoj kirurgiji.

Rekonstruirat će se, dograditi i opremiti objekt Paviljon III u koji će se smjestiti Odjel za fizikalnu terapiju, Centralna dnevna bolnica s kemoterapijom, Odjel za psihijatriju i Psihijatrijska dnevna bolnica te će rekonstruirati, obnoviti i opremiti odjel Kirurgije I.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.


Odgovorna osoba za EU fondove:
Lidija Vitez, dipl.oec. Telefon: 099/446-9815 E-mail: eu-fondovi@bolnica-cakovec.hr