Interni natječaj – Sestra za prijem i otpust

Categories: NatječajiPublished On: 29/09/202113,6 min read

Natječaj

Interni natječaj sestra za prijem i otpust

Broj:01-3911/2021
Čakovec, 29.09.2021.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

I.
Raspisuje se natječaj za popunjavanje radnog mjesta za sestru za prijem i otpust u Županijskoj bolnici Čakovec iz redova radnika Županijske bolnice Čakovec.

II.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljavati ove uvjete:
-završen diplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje (licenca) Hrvatske komore medicinskih sestara, 5 godina iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

III.
Kandidati za radno mjesto iz točke I. ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:
– životopis
– zamolbu

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu i radno iskustvo kandidati nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na interni natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Županijske bolnice Čakovec.

IV.
Pisane prijave dostavljaju se ravnatelju Županijske bolnice Čakovec u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica i na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
V.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za primanje prijava.

VI.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja internog natječaja za popunjavanje radnog mjesta.

VII.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata, bez obrazloženja.
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj
Igor Šegović,dr.med.,spec. pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo