INTERNI NATJEČAJ – skladištar

Categories: NatječajiPublished On: 05/07/202211,8 min read

Natječaj

Broj:01-2596/2022
Čakovec, 05.07.2022.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

I.
Raspisuje se natječaj za popunjavanje radnog mjesta za skladištara u Županijskoj bolnici Čakovec iz redova radnika Županijske bolnice Čakovec.

II.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljavati ove uvjete:

– srednja stručna sprema ekonomskog ili srodnog usmjerenja
– poznavanje rada na računalu
– 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

III.
Kandidati za radno mjesto iz točke I. ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:
– životopis
– zamolbu

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu i radno iskustvo kandidati nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na interni natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Županijske bolnice Čakovec.

IV.
Pisane prijave dostavljaju se ravnatelju Županijske bolnice Čakovec. Natječaj je otvoren 8 dana, odnosno od 05.07.2022. do 12.07.2022. godine.

V.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za primanje prijava.

VI.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja internog natječaja za popunjavanje radnog mjesta.

VII.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata, bez obrazloženja.
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj
Igor Šegović,dr.med.,spec. pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo