Interni natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Categories: NatječajiPublished On: 18/10/202143,7 min read

Natječaj

Broj: 01-4256/2021
Čakovec, 18.10.2021.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj raspisuje

INTERNI NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru u Županijskoj bolnici Čakovec

I.
Raspisuje se natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaji) za Glavne sestre/tehničare Službe/Odjela zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Županijskoj bolnici Čakovec iz redova radnika Županijske bolnice Čakovec.

JEDINICE ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI

1. Služba internističkih djelatnosti
– Glavna sestra/tehničar Službe
1.1. Odjel za internističku onkologiju i hematologiju
– Glavna sestra/tehničar Odjela
1.2. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom
– Glavna sestra/tehničar Odjela
1.3. Odjel intervencijske kardiologije
– Glavna sestra/tehničar Odjela
1.4. Odjel za nefrologiju s hemodijalizom, endokinologiju i dijabetologiju
– Glavna sestra/tehničar Odjela
1.5. Odjel za pulmologiju
– Glavna sestra/tehničar Odjela
1.6. Odjel za infektologiju
– Glavna sestra/tehničar Odjela
1.7. Poliklinika internističkih djelatnosti
– Glavna sestra/tehničar Poliklinike

2. Služba kirurških djelatnosti
– Glavna sestra/tehničar Službe
2.1. Odjel opće kirurgije, vaskularne kirurgije i urologije
– Glavna sestra/tehničar Odjela
2.2. Odjel abdominalne i dječje kirurgije
– Glavna sestra/tehničar Odjela
2.3. Odjel ortopedije
– Glavna sestra/tehničar Odjela
2.4. Odjel traumatologije
– Glavna sestra/tehničar Odjela
2.5. Odjel za otorinolaringologiju
– Glavna sestra/tehničar Odjela
2.6. Odjel za oftalmologiju i optometriju
– Glavna sestra/tehničar Odjela
2.7. Poliklinika kirurških djelatnosti
– Glavna sestra/tehničar Poliklinike
2.8. Centralni operacijski blok i centralna sterilizacija
– Glavna sestra/tehničar

3. Služba za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju
– Glavna sestra/tehničar Službe
3.1. Odjel za ginekologiju s poliklinikom i dnevnom bolnicom
– Glavna sestra/tehničar Odjela
3.2. Odjel rodilišta s rađaonicom i patologija trudnoće
– Glavna sestra/tehničar Odjela
3.3. Odjel neonatologije
– Glavna sestra/tehničar Odjela

4. Odjel za pedijatriju
– Glavna sestra/tehničar Odjela

5. Odjel za neurologiju
– Glavna sestra/tehničar Odjela

6. Odjel za psihijatriju
– Glavna sestra/tehničar Odjela

7. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu sa JIL-om
– Glavna sestra/tehničar Odjela

8. Odjel za radiologiju i ultrazvuk
– Glavni prvostupnik/ca Odjela

9. Odjel za patologiju i citologiju
– Glavni prvostupnik/ca Odjela

10. Odjel za transfuzijsku medicinu
– Glavna sestra/tehničar Odjela

11. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
– Glavni prvostupnik/ca fizioterapije

12. Medicinsko-biokemijski laboratorij
– Glavni prvostupnik/ca laboratorija

13. Centralna dnevna bolnica s kemoterapijom
– Glavna sestra/tehničar

14. Objedinjeni hitni bolnički prijam –OHBP
– Glavna sestra/tehničar

II.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljavati ove uvjete:

– za točku 1., 2. i 3. – Glavna sestra/tehničar Službe:
magistra sestrinstva/diplomirana sestra/tehničar ili stručni prvostupnik sestrinstva, odobrenje (licenca) Hrvatske komore medicinskih sestara, najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu

– za točku.1.1-1.7.; 2.1.-2.8.; 3.1.-3.3.; 4.-7.; 13. i 14. -Glavna sestra/tehničar Odjela: stručni prvostupnik sestrinstva, odobrenje (licenca) Hrvatske komore medicinskih sestara, najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

– za točku 8. Glavni prvostupnik/ca Odjela za radiologiju i ultrazvuk:
stručni prvostupnik radiološke tehnologije ili sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje (licenca) nadležne komore, najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

– za točku 9. Glavni prvostupnik/ca Odjela za patologiju i citologiju
prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit, odobrenje (licenca) nadležne komore, najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

-za točku 10. Glavna sestra/tehničar Odjela za transfuzijsku medicinu
stručni prvostupnik sestrinstva ili prvostupnik medicinsko–laboratorijske dijagnostike, ispit za stručno osposobljavanje za rad u djelatnosti transfuzijske medicine, odobrenje (licenca) nadležne komore, najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

– za točku 11. Glavni prvostupnik/ca fizioterapije:
stručni prvostupnik fizioterapije, položen stručni ispit, odobrenje (licenca) nadležne komore, najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

– za točku 12. Glavni prvostupnik/ca laboratorija:
prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit, odobrenje (licenca) nadležne komore, najmanje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.
III.
Kandidati za reizborne položaje iz točke I. ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:
– životopis,
– plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju podnose prijavu s detaljnim opisom predviđenog razvoja djelatnosti u smislu organizacije rada i kadrovske strukture

Kandidati su u prijavi dužni predložiti i svog zamjenika/cu.

Kandidati koji podnose prijavu na natječaj za glavnu sestru/tehničara Službe moraju istovremeno podnijeti i prijavu za mjesto glavne sestre/tehničara jednog od Odjela unutar te službe.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu i radno iskustvo za svaki pojedini reizborni položaj kandidati nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na interni natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Županijske bolnice Čakovec.

IV.
Pisane prijave dostavljaju se ravnatelju Županijske bolnice Čakovec u roku od 14 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica i na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec do 31.10.2021. godine.

V.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 14 dana od dana isteka roka za primanje prijava.

VI.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata, bez obrazloženja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj
Igor Šegović,dr.med.,spec. pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo