Javni natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Categories: NatječajiPublished On: 20/09/202135,6 min read

Natječaj

Javni natječaj za voditelje zdravstvenih djelatnosti 2021

Broj:01-3802/2021
Čakovec, 20.09.2021.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru u Županijskoj bolnici Čakovec

I.
Raspisuje se natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaji) za pročelnike i voditelje zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Županijskoj bolnici Čakovec.

JEDINICE ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI

1. Služba internističkih djelatnosti
– Pročelnik službe
1.1. Odjel za gastroenterologiju i opću internu medicinu
– Voditelj odjela
1.2. Odjel za internističku onkologiju i hematologiju
– Voditelj odjela
1.3. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom
– Voditelj odjela
1.4. Odjel intervencijske kardiologije
– Voditelj odjela
1.5. Odjel za nefrologiju s hemodijalizom, endokrinologiju i dijabetologiju
– Voditelj odjela
1.6. Odjel za pulmologiju
– Voditelj odjela
1.7. Odjel za infektologiju
– Voditelj odjela
1.8. Poliklinika internističkih djelatnosti
– Voditelj poliklinke

2. Služba kirurških djelatnosti
– Pročelnik službe
2.1. Odjel opće kirurgije, vaskularne kirurgije i urologije
– Voditelj odjela
2.2. Odjel abdominalne i dječje kirurgije
– Voditelj odjel
2.3. Odjel ortopedije
– Voditelj odjela
2.4. Odjel traumatologije
– Voditelj odjela
2.5. Odjel za otorinolaringologiju
– Voditelj odjela
2.6. Odjel za oftalmologiju i optometriju
– Voditelj odjela
2.7. Poliklinika kirurških djelatnosti
– Voditelj poliklinke
2.8. Centralni operacijski blok i centralna sterilizacija
– Voditelj odjela

3. Služba za ginekologiju, porodništvo i neonatologiju
– Pročelnik službe
3.1. Odjel za ginekologiju s poliklinikom i dnevnom bolnicom
– Voditelj odjela
3.2. Odjel rodilišta s rađaonom i patologija trudnoće
– Voditelj odjela
3.3. Odjel neonatologije
– Voditelj odjela

4. Odjel za pedijatriju
– Voditelj odjela

5. Odjel za neurologiju
– Voditelj odjela

6. Odjel za psihijatriju
– Voditelj odjela

7. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu sa JIL-om
– Voditelj odjela

8. Odjel za radiologiju i ultrazvuk
– Voditelj odjela

9. Odjel za patologiju i citologiju
– Voditelj odjela

10. Odjel za transfuzijsku medicinu
– Voditelj odjela

11. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
– Voditelj odjela

12. Medicinsko-biokemijski laboratorij
– Voditelj odjela

13. Centralna dnevna bolnica s kemoterapijom
– Voditelj odjela

14. Objedinjeni hitni bolnički prijam–OHBP
– Voditelj odjela

15. Bolnička ljekarna
– Voditelj Bolničke ljekarne

II.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljavati ove uvjete:

– za točku 1. – 11., 13. i 14.:
Doktor medicine, položen stručni ispit, položen specijalistički ili subspecijalistički ispit iz područja djelatnosti (grane specijalizacije), najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, licenca Hrvatske liječničke komore za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

– za točku 12.:
Magistar medicinske biokemije, položen stručni ispit, položen specijalistički ili subspecijalistički ispit iz područja djelatnosti (grane specijalizacije), najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, licenca Hrvatske komore medicinskih biokemičara za samostalan rad, poznavanje rada na računalo.

– za točku 15.:
Integrirani preddiplomski i diplomski studij- magistar farmacije, položen stručni ispit, položen specijalistički ili subspecijalistički ispit iz područja djelatnosti (grane specijalizacije), najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, licenca Hrvatske ljekarničke komore za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

III.
Kandidati koji podnose prijavu na natječaj za pročelnika službe moraju istovremeno podnijeti i prijavu za mjesto voditelja jednog od odjela unutar te službe sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Čakovec.
Kandidati su u prijavi dužni predložiti i svog zamjenika/cu.

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Županijske bolnice Čakovec traje 4 godine.

IV.
Kandidati za reizborne položaje iz točke I. ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:
– životopis,
– dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uvjeta iz točke II.
– plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju podnose prijavu s detaljnim opisom predviđenog razvoja djelatnosti u vidu organizacije rada, kadrova i opreme, s prijedlogom budućeg razvoja u smislu poboljšanja rada, uvođenja novih postupaka i sl.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju, užu specijalizaciju i radno iskustvo za svaki pojedini reizborni položaj kandidati,
a koji su ujedno i zaposlenici Županijske bolnice Čakovec, nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Županijske bolnice Čakovec.

V.
Pisane prijave dostavljaju se ravnatelju Županijske bolnice Čakovec u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica i na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec do 27.09.2021. godine.

VI.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za primanje prijava.

VII.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata, bez obrazloženja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med.,spec. pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo