Natječaj na određeno vrijeme – med.sestre, primalje, prvostupnik sestrinstva

Categories: NatječajiPublished On: 29/04/20169,9 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, sanacijski upravitelj Stjepan Koraj, dipl.oec. raspisuje

                                                                                                                        NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad 2 mjeseca) do povratka odsutnih radnika na poslovima:

–    MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR  – 1 izvršitelj
–    PRIMALJA – 1 izvršitelj
–    PRVOSTUPNIK-CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    završena škola za medicinske sestre/primalje/prvostupnika sestrinstva
•    odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti slijedeće dokumente u preslici:
–    Zamolbu
–    Životopis
–    Domovnicu
–    Preslik osobne iskaznice
–    Svjedodžbu
–    Odobrenje za samostalni rad
–    Dokaz o radnom iskustvu
–    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 29.04. do 09.05.2016. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj 01-1130/2-16.

bolnica-logo