Natječaj o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 25/08/201610,4 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr.med., spec.internist, subspec.pulmologije raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 3 mjeseca) na poslovima:

1.    PRVOSTUPNIK-CA SESTRINSTVA – 2 izvršitelja
2.    MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR – 2 izvršitelja
3.    FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR-KA – 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    završena odgovarajuća škola/studij
•    odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti slijedeće dokumente u preslici:
–    Zamolbu
–    Životopis
–    Domovnicu
–    Svjedodžbu
–    Odobrenje za samostalni rad
–    Dokaz o radnom iskustvu
–    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje“.

Natječaj je otvoren od 25.08.2016. do 02.09.2016.godine

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.    

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Broj 01-1901/1-16.

bolnica-logo