Natječaj Prvostupnica sestrinstva na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 29/04/20169,6 min read

Natječaj

 

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, sanacijski upravitelj Stjepan Koraj, dipl. oec., raspisuje

NATJEČAJ

 

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 3 mjeseca) na poslovima:

Prvostupnik-ca sestrinstva – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završeni odgovarajući studij

– odobrenje za samostalni rad

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u presliku:

– zamolbu

– životopis

– domovnicu

– svjedodžbu

– odobrenje za samostalni rad

– dokaz o radnom iskustvu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku: »Natječaj za zapošljavanje«.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo poništenja natječaja, bez obrazloženja.

Broj: 01-830/2-16.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 28.04.2016.

bolnica-logo