Natječaj prvostupnik/ca laboratorijske dijagnostike – određeno

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 08/03/201711,5 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog  radnika sa bolovanja, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 3 mjeseca) na poslovima:

PRVOSTUPNIK/CA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    završeni odgovarajući studij
•    odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
–    Zamolbu
–    Životopis
–    Domovnicu
–    Diplomu
–    Odobrenje za samostalni rad
–    Dokaz o radnom iskustvu
–    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje PRVOSTUPNIK LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE“.

Natječaj je otvoren od 08.03.2017. do 16.03.2017.godine

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.    

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj 01-683/9-3/2017.

bolnica-logo