Natječaj – radnik na prijevozu hrane

Categories: NatječajiPublished On: 12/04/201812,5 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog  radnika sa bolovanja, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 mjeseca) na poslovima:

 

RADNIK NA PRIJEVOZU HRANE (PKV)  – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: Najmanje završena osnovna škola

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

  • Zamolbu
  • Životopis
  • Domovnicu
  • Svjedodžbu
  • Dokaz o radnom iskustvu
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje – radnik na prijevozu hrane“.

 

Natječaj je otvoren od 12.04. 2018. do 20.04.2018.godine

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

 

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.                                                                                               

 

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

 

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

 

Broj 01-1359/2018.

 

 

 

 

 

bolnica-logo