Natječaj – radnik/ca u praoni

Categories: NatječajiPublished On: 30/11/201711,1 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za sklapanje Ugovora o radu na određeno u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 mjesec) na poslovima:

 

  1. RADNIK/CA U PRAONI – 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • najmanje završena osnovna škola

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:   

  • Zamolbu
  • Životopis
  • Domovnicu
  • Svjedodžbu
  • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 30.11.2017. do 08.12.2017. godine

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-3700/6-5/2017.

bolnica-logo