Natječaj stručno osposobljavanje

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 08/06/201711,1 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  u trajanju od 12 mjeseci, za zvanja:

PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 2 kandidata
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

INŽENJER RAČUNARSTVA/INFORMATIČAR – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK EKONOMIJE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
–    Zamolbu
–    Životopis (vlastoručno potpisan)
–    preslik domovnice
–    preslik osobne iskaznice
–    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)
–    dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za
–    dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 08.06.2017. do 16.06.2017. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-2009/2017.

bolnica-logo