Natječaj Viši stručni referent za informatičke poslove i Referent za obračun plaća

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 19/05/201716 min read

Natječaj


Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec na poslovima:

I. Viši stručni referent za informatičke poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti:
– stručni prvostupnik informatike ili srodnog usmjerenja (sistemaš, mrežaš, SQL, održavanje hardweare-a)
– 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– napredno poznavanje rada na računalu (MS Windows, MS Office)
– iskustvo u radu sistemske i mrežne administracije
– sposobnost timskog rada i odgovornost prema izvršenju radnih zadataka
– engleski jezik-samostalni korisnik
II. Referent za obračun plaća– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.
Uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
– jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren 8 dana od objave.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj 01-1432/2-17.

OBJAVA U NARODNIM NOVINA DANA 19.05.2017.

bolnica-logo