Natječaj Viši stručni savjetnik za pravne poslove

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 19/05/201712,6 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za razdoblje od godine dana radi privremenog povećanja opsega poslova u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 6 mjeseci) na poslovima:

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj

Uvjeti:
– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – magistar prava
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje – VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE“.

Natječaj je otvoren od 19.05.2017. do 27.05.2017.godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj 01-1428/2-1/2017.

bolnica-logo