Natječaj za pripravnički staž

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 16/09/20169,8 min read

Natječaj za pripravnički staž

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, Čakovec,vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr. med., spec. internist, subspec. pulmologije,  raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme radi provođenja pripravničkog staža u Županijskoj bolnici Čakovec  na poslovima:

DOKTOR MEDICINE – PRIPRAVNIK – 11 izvršitelja
MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE – PRIPRAVNIK- 1 izvršitelj

      Uvjeti:
•    zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine/magistar medicinske biokemije)

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

–    Zamolbu
–    Životopis
–    Domovnicu
–    Diplomu
–    Prijepisa položenih ispita na studiju
–    Potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za pripravnički staž“.

Natječaj je otvoren od 19.09.2016. do 26.09.2016.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.    

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.

Broj 01-2607/16.

bolnica-logo