Natječaj za radna mjesta; pomoćni radnik u kuhinji i viši stručni referent za nabavu

Categories: NatječajiPublished On: 02/08/201713,2 min read

 

natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3 mjeseca) na poslovima:

1. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
• najmanje završena osnovna škola

2. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme od 3 godine
Uvjeti:
• preddiplomski studij ekonomskog usmjerenja
• certifikat iz područja javne nabave
• poznavanje rada na računalu
• najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/ diplomu
– Certifikat iz javne nabave (pod 2.)
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na ne/određeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 02.08. do 10.08.2017. godine

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-2583/2017

bolnica-logo