Natječaj za sklapanje ugovora o radu na određeno – financijski knjigovođa

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 14/11/201610,9 min read

Natječaj

 

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, temeljem  članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog  radnika sa bolovanja, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 mjeseca) na poslovima:

FINANCIJSKOG KNJIGOVOĐE – 1 izvršitelj

Uvjeti:
–    Srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
–    1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
–    Poznavanje rada na računalu

Prednost imaju kandidati sa znanjem u proračunskom računovodstvu sa izradom godišnjeg obračuna

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
–    Zamolbu
–    Životopis
–    Domovnicu
–    Svjedodžbu
–    Dokaz o radnom iskustvu
–    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje“.

Natječaj je otvoren od 14.11.2016. do 22.11.2016.godine

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.    

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj 01-3013/5-2/2016.

bolnica-logo