Natječaj za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Categories: NatječajiPublished On: 12/05/201612,2 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr.med., spec.internista – pulmolog raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  u trajanju od 12 mjeseci, za zvanja:

PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

MEDICINSKO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR – 1 kandidat
Uvjet: Završena odgovarajuća škola

PRIPRAVNIK IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE OKOLIŠA – 1 kandidat
Uvjeti: VSS ili VŠS škola za sigurnost ili drugi fakultet tehničkog usmjerenja

PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – 2 kandidata (M/Ž)
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – 3 kandidata (M/Ž)
Uvjeti: završena škola za fizioterapeutske tehničare

PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE – 2 kandidata
Uvjeti: završen odgovarajući studij

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
–    Zamolbu
–    Životopis (vlastoručno potpisan)
–    preslik domovnice
–    preslik osobne iskaznice
–    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe)
–    dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za prvostupnike
–    dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 13.05. do 23.05.2016. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-1610/2016.

bolnica-logo