Natječaj za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Categories: NatječajiPublished On: 07/04/201611,5 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, sanacijski upravitelj Stjepan Koraj, dipl.oec. raspisuje

 

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u trajanju od 12 mjeseci, za zvanja:

PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 2 kandidata
Uvjet: Završeni odgovarajući stručni studij

MEDICINSKO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR – 2 kandidata
Uvjet: Završena odgovarajuća škola

PRIPRAVNIK IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE OKOLIŠA – 2 kandidata

Uvjeti: VSS ili VŠS škola za sigurnost ili drugi fakultet tehničkog usmjerenja

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 5 kandidata
Uvjeti: Završeni odgovarajući stručni studij

MEDICINSKA SESTRA – 5 kandidata
Uvjet: Završena odgovarajuća škola

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
– Zamolbu
– Životopis (vlastoručno potpisan)
– preslik domovnice
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe)
– dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za prvostupnike
– dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 06.04. do 15.04.2016. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-1293/2016.

bolnica-logo