Natječaj za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Categories: NatječajiPublished On: 16/06/201612,5 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr.med., spec.interne med., subspec.pulmologije raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  u trajanju od 12 mjeseci, za zvanja:

PRVOSTUPNIK/CA  MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

MEDICINSKO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR – 1 kandidat
Uvjet: Završena odgovarajuća škola

PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE – 1 kandidat
Uvjeti: završen odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 2 kandidata
Uvjeti: Završeni odgovarajući stručni studij

    MEDICINSKA SESTRA – 2 kandidata
Uvjet: Završena odgovarajuća škola

PRVOSTUPNIK/CA JAVNE UPRAVE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući stručni studij

MAGISTAR PRAVA – 1 kandidat
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij prava

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
–    Zamolbu
–    Životopis (vlastoručno potpisan)
–    preslik domovnice
–    preslik osobne iskaznice
–    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe)
–    dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za prvostupnike
–    dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 17.06. do 25.06.2016. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-1839/2016.

bolnica-logo