Natječaj za Stručno osposobljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 31/08/201712,2 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u trajanju od 12 mjeseci, za zvanja:

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 2 kandidata
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 3 kandidata
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

INŽENJER RAČUNARSTVA/INFORMATIČAR – 2 kandidata
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK EKONOMIJE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

MAGISTAR EKONOMIJE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – 1 kandidat
Uvjet: Završena odgovarajuća škola

MAGISTAR NUTRICIONIZMA – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
– Zamolbu
– Životopis (vlastoručno potpisan)
– preslik domovnice
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome/svjedodžbe)
– dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za prvostupnike i magistre
– dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 31.08.2017. do 08.09.2017. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-2757/2017.

bolnica-logo